Công Ty chúng tôi luôn đặt vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lên 
hàng đầu.Với chính sách cho sản phẩm chất lượng tốt nhất chúng tôi sử dụng 
nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập  từ Mỹ, NewZeLandÚcvới công nghệ 
 công thức tiên tiến.Từ những điều kiện trên công ty chúng tôi đã được 
Bộ Y Tế  cấp giấy đầy đủ chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, vệ sinh an toàn
 thực phẩm.

CNATTP.jpg

Bản công bố đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm quí khách vui lòng truy cập:   http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/spcb.aspx?c=19
Sau đó nhập : ĐÔNG ANH vào ô Tên Đơn Vị và nhấp Tìm Kiếm sẽ ra kết quả 

    TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDLIFE SURE GROW PLUS

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

      Ngày nhận hồ sơ: 05/06/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: MILAC ENSURE

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE IQ PLUS

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE GROW

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE PEDIA

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE PLUS+

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE GAIN

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG ANH

Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG: GOLDSURE CANXI

 Địa chỉ: 30 Đường số 36 , phường Bình Trị Đông B , quận Bình Tân

Ngày nhận hồ sơ: 22/05/2018


Giới thiệu khác
CÔNG TY TNHH SX TM ĐÔNG ANH
Số 30 Đường 36, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. 
Tel:   +84-8-38865610 - Fax : +84-8-38775411
Email: donganhmilk@gmail.com

1
25496
Liên kết nhanh 
Thiết kế và phát triển bởi GSS